Ocenění etické výchovy na naší škole Tisk
Napsal uživatel Mgr. Naděžda Dvořáková   
Pondělí, 13 Listopad 2017 08:52

Nadační fond Josefa Luxe ocenil ZŠ Hradební 2. místem v soutěži Programu podpory etické výchovy na ZŠ a SŠ pro rok 2017.

Etická výchova jako samostatný předmět se u nás vyučuje v 9. třídě, témata etické výchovy jsou zařazována již několik let na 1. stupni v rámci výuky čtenářské gramotnosti, nově do třídnických hodin na 2. stupni. Důležitou součástí podaného projektu za naši školu jsou i prosociální (dobročinné) aktivity žáků, např. výroba přáníček pro Tříkrálovou sbírku nebo výrobků pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci v rámci soutěže Lidé lidem.

Ocenění na MŠMT v Praze převzal dne 31. 10. 2017 z rukou Věry Luxové pan ředitel Vladimír Vondrouš.