ZŠ Hradební

Banner

Hledej ...

Kontaktní adresa

Banner
Úvod Školní výdejna Provozní řád školní výdejny
Řád školní výdejny PDF Tisk Email

Řád školní jídelny – výdejny Opočenského 33, Broumov

Řád školní jídelny - výdejny (dále jen školní výdejny) je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní výdejny určené ke stravování žáků a zaměstnanců škol.

 1. Obědy se ve školní výdejně vydávají v době od 11,30 hod do 14,30 hod.
 2. Žáci odloží své tašky a svršky na předem určených místech.
 3. Žáci ve školní výdejně zachovávají pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování. 
 4. Pokud bude strávník ničit majetek školní výdejny, vedoucí školní výdejny toto nahlásí rodičům a bude vyžadovat náhradu škody za zničený předmět nebo za jeho opravu.
 5. Do školní výdejny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují (výjimku tvoří pedagogičtí pracovníci doprovázející strávníky).
 6. Jídlo je vydáváno pouze na základě zaplacené a přihlášené stravy po předložení funkčního čipu, který je strávník si povinen zakoupit a denně nosit. Prokazuje se přiložením čipu ke čtecímu zařízení, které signalizuje objednání oběda. Případnou ztrátu nebo znehodnocení čipu je nutné nahlásit vedoucí školní výdejny a zakoupit nový čip za plnou finanční hodnotu. Při zapomenutí čipu čeká strávník na konec výdeje a po ověření objednávky dostane oběd. Při odhlášení strávníka ze školního stravování a po odevzdání nepoškozeného a funkčního čipu budou peníze za čip vráceny. Vrácení čipu musí proběhnout nejpozději do 3 měsíců od jeho posledního použití, jinak je považovaný za ztracený.
 7. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci ve školní výdejně, strávníci je neodnášejí z místnosti.
 8. Použité nádobí, příbory a tácy, odnesou žáci na vyhrazené místo.
 9. Dozor ve školní výdejně zajišťují pedagogičtí pracovníci škol. Rozvrh dozorů je vyvěšen ve školní výdejně. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.
 10. Stravování žáků je možné pouze v době přítomnosti žáka ve škole, nikoliv, když je žák nemocen nebo z jiného důvodu nepřítomen ve škole. Odebrat oběd je možné pouze v první den nemoci.
 11. V prostorách školní výdejny se strávníci chovají tak, aby nedošlo ke vzniku úrazu. Dojde-li k poškození zdraví ve školní jídelně, ohlásí pedagogický dozor tuto událost vedoucí školní výdejny, která poskytne žáku první pomoc, provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznámí úraz řediteli školy, do které žák dochází. Ředitel školy dále provádí další úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR.
 12. Odhlášení a přihlášení stravného je možné u vedoucí školní výdejny, prostřednictvím čipu nebo přes internet.
 13. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.
 14. Telefon: 491 814 678
 


Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS. Webdesign: AlesKroupa.cz.