ZŠ Hradební

Banner

Hledej ...

Kontaktní adresa

Banner
Úvod O škole Školská rada
Školská rada PDF Tisk Email

 

Zákon č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 

Školská rada

§ 167

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. 

§ 168

Školská rada:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, 
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny, 
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, 
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, 
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, 
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, 
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, 
i) podává návrh na odvolání ředitele, 
j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 


Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS. Webdesign: AlesKroupa.cz.