ZŠ Hradební

Banner

Hledej ...

Kontaktní adresa

Banner
Úvod Informace Pro žáky Školní řád
Školní řád - zkrácená verze pro žáky PDF Tisk Email
  1. Všichni žáci přicházejí do školy včas, určeným vchodem a v šatně se přezouvají.
  2. Po zazvonění jsou žáci na svém místě v lavici, připraveni na vyučování s učebnicí, sešity, žk a psacími potřebami na lavici.
  3. Během přestávky žáci neotevírají okna, po chodbách se nelítá ani nehrají různé hry s míči ap.
  4. Na WC se žáci chovají jako slušní lidé a dle zásad slušného chování.
  5. Během vyučovací hodiny žák nejí (výjimku může povolit vyučující).
  6. Mobilní telefon není školní pomůcka, za jeho ztrátu či poškození škola neodpovídá, Telefony budou během pobytu ve škole vypnuty.
  7. Všichni žáci udržují ve třídě a ve své lavici pořádek a čistotu.
  8. Žáci se vůči sobě chovají ohleduplně, dodržují zásady slušného chování a bontonu.
  9. Žák neopouští budovu školy (tu smí opustit jen se svolením učitele).
  10. Při hodinách TV se cvičí ve sportovním oblečení (v jiném než má žák toho času na sobě).
 


Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS. Webdesign: AlesKroupa.cz.