ZŠ Hradební

Banner

Hledej ...

Kontaktní adresa

Banner
Úvod Informace Pro rodiče Zápis
Zápis PDF Tisk Email

 

V souladu s § 46, ods. 1 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) vyhlašuji zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2019/2020. Zápis se uskuteční

 

ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 13.00 do 17.00 hodin

 

v budově 1. stupně ZŠ (malá budova za kostelem).

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí po loňském odkladu.

Zástupce účastníka řízení  (zákonný  zástupce  dítěte)  je  povinen  předložit  na  výzvu  oprávněné  úřední  osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu). Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. 

 

Vladimír Vondrouš, ředitel školy

 

Ve školním roce 2019/2020 budou v Základní škole Hradební, Broumov otevřeny dvě první třídy s celkovým nejvyšším počtem 50 žáků v prvním ročníku (25 žáků v každé třídě).

O přijímání dětí rozhoduje ředitel Základní školy Hradební, Broumov s přihlédnutím k následujícím skutečnostem v takto stanoveném pořadí:

     1. děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu

     2. děti s trvalým pobytem v Broumově, jejichž sourozenci jsou žáky ZŠ Hradební, Broumov ke dni 1. 9. 2019

     3. děti s trvalým pobytem v Broumově

     4. děti, jejichž sourozenci jsou žáky ZŠ Hradební, Broumov ke dni 1. 9. 2019

     5. další děti jsou přijímány, pouze pokud nebude překročen ředitelem stanovený nejvyšší počet dětí v ročníku

Pokud by při využití daného kritéria došlo k překročení ředitelem školy stanoveného nejvyššího počtu dětí v ročníku, bude o přijetí rozhodovat transparentní losování.

    

    Podrobnější informace

     Desatero pro rodiče - materiál MŠMT pro rodiče dětí předškolního věku

     Žádost o odklad - můžete předem vyplnit a přinést k zápisu

     Žádost o přijetí - můžete předem vyplnit a přinést k zápisu

     

 

 


Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS. Webdesign: AlesKroupa.cz.