ZŠ Hradební

Banner

Hledej ...

Kontaktní adresa

Banner
Úvod Informace Pro rodiče Výchovný poradce
Výchovný poradce PDF Tisk Email

 

Výchovná poradkyně Mgr. Naděžda Dvořáková

Kontakt pondělí – pátek po předchozí domluvě

tel. 491 523 636, 731 623 814

e-mail nadezda.dvorakova @ zshrbroumov.cz

 • Poradenství k volbě povolání pro žáky a jejich rodiče,
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • řešení výchovných a výukových problémů,
 • vyhledávání a rozvoj nadaných a talentovaných žáků.

Výchovná poradkyně spolupracuje se školní psycholožkou Barborou Krtičkovou a školní metodičkou prevence Jaroslavou Shönovou, třídními učiteli. Provádí individuální konzultace pro žáky, rodiče i učitele, metodickou pomoc, depistáž.

Spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Náchod, se střediskem výchovné péče, se speciálně pedagogickými centry, s Úřadem práce v Náchodě, se sociálním odborem Městského úřadu v Broumově. 

 

Užitečné odkazy:

www.pppnachod.cz – informace pro rodiče

www.atlasskostvi.cz

www.prijimacky.cermat.cz

www.infoabsolvent.cz - informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

www.kr-kralovehradecky.cz - informace o dalších kolech přijímacího řízení

 

Aktuality pro školní rok 2020/2021:

 • do 1. 3. 2021 zákonný zástupce nezletilého uchazeče (rodič) podává 1 - 2 přihlášky na střední školu bez talentové zkoušky
 • do 30. 11. 2020 se podávají 1 - 2 přihlášky do oborů s talentovou zkouškou
 • do 15. 3. 2021 zákonný zástupce převezme v kanceláři ZŠ zápisový lístek
 • MŠMT vyhlásilo jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělávání s maturitní zkuškou, testy budou z Čj a M
 • termíny přijímacích zkoušek: 12. a 13. dubna 2021 (čtyřleté obory) a 14. a 15. dubna 2021 (šestiletá a osmiletá gymnázia), v prvním stavnoveném termínu žák koná zkoušky ve škole uvedené v přihlášce v 1. pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce ve 2. pořadí
 • výsledky zkoušek střední školy mezi sebou sdílejí, počítá se lepší výsledek. Nelze vykonat dvakrát zkoušku na jedné škole, resp. oboru
 • pokud se přijímací zkouška v prvním kole koná, zveřejní (na internetu) ředitel střední školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání seznam přijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí 
 • pokud se přijímací zkouška v prvním kole nekoná (u učebních oborů bez maturitní zkoušky), ředitel střední školy zveřejní (na internetu) seznam přijatých uchazečů a zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí 
 • vyplněný zápisový lístek odešle zákonný zástupce nezletilého žáka do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění na internetu), tím žák potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na vybrané střední škole
 • odvolací řízení - proti rozhodnutí o nepřijetí je možné se odvolat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy k odboru školství krajského úřadu
 • další kola přijímacího řízení - ředitel střední školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení (po 30. dubnu 2021) vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků, krajský úřad zveřejní na svých webových stránkách údaje o počtu volných míst v jednotlivých oborech
 • ZŠ Hradební nabízí žákům vytisknutí přihlášek na základě interního formuláře, který zájemci obdrží po pololetním vysvědčení. 
 • Představu o formální podobě didaktických testů a typech úloh si můžete udělat z didaktických testů - ZDE

 

 
 


Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS. Webdesign: AlesKroupa.cz.