ZŠ Hradební

Banner

Hledej ...

Kontaktní adresa

Banner
Úvod Informace Pro rodiče Výchovný poradce
Výchovný poradce PDF Tisk Email

 

Výchovná poradkyně Mgr. Naděžda Dvořáková

Kontakt pondělí – pátek po předchozí domluvě

tel. 491 523 636, 731 623 814

e-mail nadezda.dvorakova @ zshrbroumov.cz

 • Poradenství k volbě povolání pro žáky a jejich rodiče,
 • péče o žáky se specifickou poruchou učení a chování, péče o integrované žáky,
 • řešení výchovných a výukových problémů,
 • vyhledávání a rozvoj nadaných a talentovaných žáků.

Výchovná poradkyně spolupracuje se školní psycholožkou Kateřinou Cejzlarovou a školní metodičkou prevence Jaroslavou Shönovou, třídními učiteli. Provádí individuální konzultace pro žáky, rodiče i učitele, metodickou pomoc, depistáž. Spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Náchod, se střediskem výchovné péče, se speciálně pedagogickými centry, s Úřadem práce v Náchodě, se sociálním odborem Městského úřadu v Broumově. 

 

Užitečné odkazy:

www.pppnachod.cz – informace pro rodiče

www.gwo.cz – program průvodce světem povolání

www.job-tip.cz – vytipování vhodných pracovních pozic, komplexní informace o všech povoláních a studiu na školách v ČR

www.infoabsolvent.cz - informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

www.kr-kralovehradecky.cz - informace o dalších kolech přijímacího řízení

 

Aktuality pro školní rok 2018/19:

 • do 1. 3. 2019 zákonný zástupce nezletilého uchazeče (rodič) podává 1 - 2 přihlášky na střední školu bez talentové zkoušky
 • do 30. 11. 2018 se podávají přihlášky do oborů s talentovou zkouškou
 • do 15. 3. 2019 zákonný zástupce převezme v kanceláři ZŠ zápisový lístek
 • první kolo přijímacího řízení v oborech vzdělávání bez maturitní zkoušky (učební obory) probíhá od 22. do 30. dubna 2019
 • MŠMT vyhlásilo jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělávání s maturitní zkuškou, testy budou z Čj a M
 • první řádný termín přijímacích zkoušek na čtyřleté obory je 12. 4. 2019, na osmileté studium gymnázia 16. 4. 2019. Druhý řádný termín na čtyřleté obory je 15. 4. 2019, na osmileté studium 17. 4. 2019. Výsledky zkoušek střední školy mezi sebou sdílejí, počítá se lepší výsledek. Nelze vykonat dvakrát zkoušku na jedné škole, resp. oboru.
 • pokud se přijímací zkouška v prvním kole nekoná, ředitel střední školy zveřejní (na internetu) seznam přijatých uchazečů a zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. do 30. dubna 2019
 • pokud se přijímací zkouška v prvním kole koná, zveřejní (na internetu) ředitel střední školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí 
 • vyplněný zápisový lístek odešle zákonný zástupce nezletilého žáka do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění na internetu), tím žák potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na vybrané střední škole
 • odvolací řízení - proti rozhodnutí o nepřijetí je možné se odvolat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy k odboru školství krajského úřadu
 • další kola přijímacího řízení - ředitel střední školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení (po 30. dubnu 2019) vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků, krajský úřad zveřejní na svých webových stránkách údaje o počtu volných míst v jednotlivých oborech
 • ZŠ Hradební nabízí žákům vytisknutí přihlášek na základě interního formuláře, který zájemci obdrží po pololetním vysvědčení. 
 • Představu o formální podobě didaktických testů a typech úloh si můžete udělat z didaktických testů využitých při ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016 - ZDE

 

 


Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS. Webdesign: AlesKroupa.cz.