ZŠ Hradební

Banner

Hledej ...

Kontaktní adresa

Banner
Úvod Informace Pro rodiče Školní psycholog
Školní psycholog PDF Tisk Email

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás informovat o poskytování poradenských služeb naší školou.

Podle zákona č. 561/2004 Sb., § 21, odst. (1) písm. f), o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) mají žáci a studenti právo na poradenskou pomoc školy (školního poradenského pracoviště) nebo školského poradenského zařízení, kterými jsou pedagogicko – psychologické poradny a speciálně pedagogická centra. Systém poradenské služby naší školy tvoří výchovný poradce, školní metodik prevence a od školního roku 2011/2012 školní psycholog.

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na prevenci školní neúspěšnosti, primární prevenci rizikového chování, poradenství k volbě povolání, odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním, péči o vzdělání nadaných a mimořádně nadaných žáků, průběžnou a dlouhodobou podporu žáků s výchovnými či výukovými obtížemi a metodickou podporu učitelů při aplikaci psychologických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Odborné kompetence školního psychologa se týkají jak práce se třídou (diagnostika třídního klimatu, skupinové stimulační programy, preventivní působení ve třídách ke snížení výskytu rizikového chování jako je například šikana, zneužívání návykových látek, rasismus či xenofobie) tak i práce s jednotlivci, která zahrnuje profesní poradenství, možnost krizové intervence pro žáky, orientační diagnostiku zaměřenou na zjišťování příčin poruch chování a učení, zjišťování individuálních předpokladů pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků. V neposlední řadě také individuální konzultace se žáky, s učiteli a rodiči.

Podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů bude školní psycholog před manipulací s osobními údaji žáka a dlouhodobější prací s dítětem povinen získat individuální informovaný souhlas od zákonného zástupce dítěte.

Tímto Vás tedy informujeme o kompetencích školního psychologa, na kterého se jako rodiče můžete obrátit kdykoli, pokud potřebujete poradit s výchovou dítěte, pokud máte pocit, že vašemu dítěti něco chybí, pokud si nevíte rady se svým dítětem.

 

Kontakt na školního psychologa:

Mgr. Barbora Krtičková, barbora.krtickova @ zshrbroumov.cz, tel.č. 737 613 553

 


Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS. Webdesign: AlesKroupa.cz.